Licență

 

Programe de studii

Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de licență – asistență socială, durata studiilor – 3 ani (180 de credite ECTS). Programul de studii urmărește dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul asistenței sociale: intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale la nivel individual, familial, de grup, comunitar şi societal; elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor, programelor si politicilor sociale pentru diferite categorii vulnerabile etc. Studenții își vor însuși, pe parcursul anilor de studii metodele, de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.).

 

Discipline studiate: Fundamentele asistenţei sociale, Dezvoltare umană, Teorii şi metode în asistenţa socială, Tehnici de intervenţie în asistenţa socială, Consiliere în asistenţa socială etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: abslovenții pot activa ca asistenți sociali în cadrul serviciilor sociale destinate diferitelor categorii: copii, familii, minorități etnice, vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, persoane dependente de droguri etc.

  

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale comunicării. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relații publice. Programul de studii crează oportunități de dezvoltare personală şi profesională în concordanță cu necesitățile pieței muncii globale, într-o economie a cunoaşterii şi într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare. Caracteristica distinctivă a programului de studii universitare de Comunicare şi Relații Publice constă în adecvarea curriculei la standardele educaționale naționale şi europene, la dinamica şi exigențele pieței muncii, având în structura sa discipline de cunoaştere fundamentală şi de specialitate şi, în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare ştiințifică. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul comunicării și al relațiilor publice.

 

Discipline studiate: Comunicare verbală și nonverbală, Introducere în relații publice, Tehnici creative în elaborarea produselor de relații publice, Campanii de relații publice, Social Media, PR cultural, PR turistic etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: specialişti (brand manager, copywriter publicitate, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecție profesională , analist piața muncii , consultant reconversie-mobilitate personal, consilier afaceri europene, auditor responsabilitate socială, specialist relații sociale, responsabil al managementului de responsabilitate socială , asistent director/responsabil de funcțiune , expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, evaluator de competențe profesionale , tehnoredactor , comentator publicist, publicist comentator, comentator radio TV, corespondent radio, corespondent presă, corespondent special în țară şi în străinătate) capabili să promoveze produse de relații publice, să gestioneze comunicarea în situații de criză şi să lucreze în echipe multidisciplinare în baza principiilor de eficiență şi deontologie profesională.

  

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale comunicării. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Acest nou program va urmări dezvoltarea competențelor şi aptitudinilor necesare gestiunii proceselor de comunicare ale organizațiilor şi a persoanelor și obținerii de performanță în poziții și cariere în domeniile web și grafic design, ilustrare grafică, producție audio-video, post-procesare în domeniul filmelor și a televiziunii, efecte vizuale, jurnalism online, comunicare corporativă, dezvoltarea de jocuri video și animație, creare de conținut pentru rețelele de socializare, analiză a datelor disponibile online, antreprenoriat în domeniul comunicării digitale. La elaborarea curriculei s-au avut în standardele educaționale naționale şi europene. Programul Media digitală oferit în cadrul Universității Transilvania din Brașov este al doilea de acest tip aprobat de către Ministerul Educației Naționale. Studenții vor avea acces în laboratoare de specialitate (Analiza datelor sociale, Multimedia, Comunicare și Asistență Socială, Televiziune interactivă, Laborator de informatică pentru acces la o platformă de e-learning și comunitate virtuală), dotate cu echipamente și software specializat.

 

Discipline studiate: Comunicare în mediul digital, Editare TV, Optimizare și marketing în motoarele de căutare (SEO și SEM), Webdesign, Realitate virtuală, Social Media, Producție TV, Sisteme de comunicații digitale, Tehnici calitative de cercetare online, Branding digital etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: redactor; reporter; tehnoredactor; secretar de emisie; secretar de redactie (studii superioare); secretar responsabil de agentie; sef agentie publicitate; jurnalist; grafician; realizator emisiuni RTV; regizor emisie; regizor studio; producator RTV (stiri); editor RTV (stiri); director imagine; referent de specialitate selectie programe TV; copywriter publicitate online; mediaplanner; producator delegat evenimente de marketing; redactor prezentator de televiziune; producator audiovideo; editor coordonator programe TV; director de creatie; organizator productie; videojurnalist; producator TV.

 

 
 
 

Programul de studii Resurse Umane este inclus în domeniul Sociologie. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Programul formează competențele necesare înțelegerii proceselor organizațiilor și a comportamentului organizațional, în vederea abordării cu succes a job-urilor și carierelor dedicate dezvoltării capitalurilor social-umane și managementului resursei umane. Studenții dobândesc competențe privind planificarea resursei umane, analiza posturilor, recrutarea, selecția, integrarea personalului, evaluarea performanțelor în muncă, managementul recompenselor, motivarea resursei umane, dezvoltarea angajaților, administrarea personalului.

 

Discipline studiate: managementul resursei umane, managementul proiectelor, legislația muncii, ergonomie, metode de cercetare etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Cel mai evident domeniu ocupațional este cel al managementului resursei mane, reprezentat de job-uri de expert/specialist: specialist resurse umane, consilier, formator, trainer, analist resurse umane etc. Absolvenții își pot dezvolta cariera în companii/instituții/ONG-uri ori în firme specializate, care furnizează servicii în domeniul gestiunii și dezvoltării resursei umane: agenții de recrutare, selecție şi plasare de personal; furnizori de servicii de training şi instruire; furnizori de consultanță în dezvoltarea organizațională, diagnoza şi analiza culturii organizaționale etc. De asemenea, competențele dobândite permit dezvoltarea unei cariere pe cont propriu (free-lancer) în domeniul managementului organizațiilor și al resursei umane.

  

Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de licență – sociologie, durata studiilor – 3 ani (180 de credite ECTS).
Licența în sociologie constituie o profesie de excepție:
- misiunea sociologiei este de a scoate oamenii din indiferență și cunoaștere inertă și de a-i pune în acțiune;
- cu licența în sociologie ai competența de a-ți ajuta semenii să iasă de pe traseele de victime ale împrejurărilor pentru a deveni autorii propriei istorii. Normal, asta e valabil începînd cu tine.

 

Discipline studiate: paradigme sociologice; metode și tehnici de cercetare sociologică; sociologia identității; sociologie comparată, stil de viață și calitatea vieții etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Licența în sociologie este o bază valoroasă pentru abordarea unei diversități de cariere, cea mai extinsă între profesiile lumii noastre. În principiu, nu există domeniu de practică profesională pe care să ți-l dorești și pentru care licența în sociologie să nu te susțină.

 

 

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Științe ale comunicării. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS).
Obiectivul general al programului de studii Media Digitală (în limba engleză) este acela de a forma absolvenți capabili să planifice, implementeze și evalueze strategii de comunicare folosind instrumente de media digitală, în acord cu normele etice și deontologice. Programul de studii creează oportunități de dezvoltare personală şi profesională în concordanță cu schimbarea profundă a sistemelor socio-economice la nivel global, determinată de dezvoltarea tehnologică, mai specific a tehnologiilor digitale. Caracteristica distinctivă a programului de studii constă într-o dezvoltare interdisciplinară a planului de studiu și adecvarea acestuia la standardele educaționale naționale și internaționale. De asemenea, programul se adaptează la exigențele pieței muncii, având în structura sa atât discipline de cunoaștere fundamentală, cât și de specialitate, cu caracter aplicativ.

 

 

 

Discipline studiate: Comunicarea în mediul digital, Psihologia utilizatorului de media digitală, Producție media digitală, Comunicarea pe dispozitive mobile, Optimizare și marketing în motoarele de căutare (SEO și SEM), Fotografie digitală, Animație și efecte vizuale, Aplicații ale inteligenței artificiale în media digitale, Design grafic, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: redactor; reporter; tehnoredactor; secretar de emisie; secretar de redacție (studii superioare); secretar responsabil de agenție; șef agenție publicitate; jurnalist; grafician; regizor emisie; regizor studio; director imagine; referent de specialitate selecție programe TV; copywriter publicitate online; mediaplanner; producător delegat evenimente de marketing; redactor prezentator de televiziune; producător audiovideo; editor coordonator programe TV; director de creație; organizator producție; videojurnalist; producător TV; Social Media Manager; Specialist SEO; Podcast Producer; Analist Digital Media; Social Media Curator.

 

 

Plan de învățământ Media digitală (în limba engleză), valabil pentru promoția 2022-2025