Secretariat

MODELE DE CERERI 

 
ALTE DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII 
 
Model Convenție de practică, restul docucumentelor sunt accesibile pe adresa https://practica.unitbv.ro/
 

CONTURI PENTRU PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE

TAXA PENTRU PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE SE ACHITĂ IN CONTUL – RO08TREZ13120F330500XXXX
Beneficiar : UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
CUI :   4317754
BIC/SWIFT TREZROBU   Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
Detaliile privind plata trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu urmatoarele informații:
– Numele si prenumele studentului (exact ca in evidențele facultății)
– Inițiala tatălui
– Facultatea
– Anul de studiu
– Program de studiu
NOTĂ: perioada de decontare pentru plaţile efectuate prin bancă este de 3 zile.