Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

Anunțuri privind bursele
Burse de merit an univ. 2022-2023, sem. al II-lea
 
Burse pentru performanță științifică an univ. 2022-2023
Anunț privind obținerea bursei de performanță științifică - dosarele se depun până în data de 20 octombrie 2022
 
Burse sociale an univ. 2022-2023
Anunț: Dosarul de bursa socială ocazională, sem. II se poate depune până în data de 27 aprilie 2023, ora 15.00, sala TII10.

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Sociologie și Comunicare, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.