Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

Anunțuri privind bursele

Detalii și documente necesare pentru bursele sociale în anul univ. 2020-2021


Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Sociologie și Comunicare, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.