Licență și Disertație

Informații utile licență/ disertație

  Programarea susținerii Probei 1 și a Probei 2 din cadrul examenului de licență, sesiunea februarie 2020

Programarea susținerii Examenului de disertație, sesiunea februarie 2020


ANUNȚ IMPORTANT - Perioada de înscriere pentru examenul de finalizare studii de licență și disertație, sesiunea februarie 2020: 20.01-27.01.2020


ANUNȚ IMPORTANT - Perioada de desfășurare a examenului de finalizare studii de licență și disertație, sesiunea februarie 2020: 07.02-14.02.2020


Anunț important în atenția studenților/ masteranzilor care susțin licența/ disertația - Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licență/ disertație și a cadrului didactic îndrumător la Secretariatul Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării (sala TII9) este 16 decembrie 2019.

Anunț important in atenția studenților din anii terminali (licență și master) - Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practică și proiect de licență” (anul III, sem. II) sau “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II, sem. II).

Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/ coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.


Procedură licență/ disertație februarie 2020


Dosar înscriere licență/ disertațieSubiecte Proba 1 din cadrul Examenului de licență

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - Comunicare și relații publice
Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - Sociologie
Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - Resurse umane
Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - Asistență socială


Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.