Licență și Disertație

Procedura de înscriere la licență/ disertație iulie 2020

 

Anunț important în atenția studenților care susțin licența - Consiliul Facultății a validat în unanimitate reconfigurarea examenului de finalizare a studiilor pentru adaptarea la susținerea online - prin eliminarea Probei 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, potrivit Art.2bis din Metodologia de organizare și desfașurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare publicată în HCA nr. 5 din 11.05.2020. Cunoștințele de specialitate vor fi evaluate în cadrul Probei 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență, desfășurată de asemenea online, pe platforma e-learning a universității.

Anunț important în atenția studenților/ masteranzilor care susțin licența/ disertația - Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licență/ disertație și a cadrului didactic îndrumător la Secretariatul Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării (sala TII9) este 16 decembrie 2019.
 
Anunț important in atenția studenților din anii terminali (licență și master) - Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practică și proiect de licență” (anul III, sem. II) sau “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II, sem. II).
Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/ coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.

Programarea susținerii examenului de licență/ disertație iulie 2020
 
Comisii și perioada de susținere a examenului de licență/ disertație iulie 2020
Perioada de susținere licență iulie 2020 - Sociologie - 06.07.2020 ora 10.00
Perioada de susținere licență iulie 2020 - Asistență socială - 06.07.2020 si 07.07.2020 ora 10.00
Perioada de susținere licență iulie 2020 - Comunicare și relații publice - 03.07.2020 si 04.07.2020 ora 09.00
Perioada de susținere licență iulie 2020 - Resurse umane - 07.07.2020 ora 09.30

Perioada de susținere disertație iulie 2020 - GESTIUNEA ŞI DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE - 02.07.2020 ora 10.00
Perioada de susținere disertație iulie 2020 - GESTIUNEA CAMPANIILOR DE IMAGINE - 01.07.2020 ora 09.00
Perioada de susținere disertație iulie 2020 - ASISTENȚĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ  - 01.07.2020 ora 10.00

Dosar înscriere licență/ disertație iulie 2020

Perioada de înscriere licenţă - 12.06.2020 - 26.06.2020 – online
Perioada de înscriere disertație – 11.06.2020-24.06.2020 – online

 Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.