Licență și Disertație

Examenul de finalizare studii de licență/ disertație iunie-iulie 2021, februarie 2022

 

 Anunțuri

Anunț important în atenția studenților care susțin licența - Consiliul Facultății a validat în unanimitate reconfigurarea examenului de finalizare a studiilor pentru adaptarea la condițiile pandemice - prin eliminarea Probei 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, potrivit Art.2bis din Metodologia de organizare și desfașurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare publicată în HCA nr. 5 din 11.05.2020. Cunoștințele de specialitate vor fi evaluate în cadrul Probei 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență (fizic)

 

I. Alegerea temei și a unui profesor coordonator
Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licență/ disertație și a cadrului didactic îndrumător pe adresa de e-mail a Secretariatului Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării (baciu.minerva@unitbv.ro) este 2 decembrie 2021.
Prima etapă licență
În perioada 17.06-02.07.2021 se trimit pe emailul facultății (f-sc@unitbv.ro) următoarele documente:  Lista documente înscriere secretariat facultate

Notă de lichidare

A doua etapă licență
În perioada 23.06-01.07.2021 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):
 
A doua etapă disertație

În perioada 17.06-24.06.2021 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):

- Declarație privind originalitatea lucrării de licență/disertație (din dosarul de la secretariat)
- Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online (din dosarul de la secretariat)
- Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (din dosarul de la secretariat)
- Lucrarea de licență/ disertație în format .pdf
III. Susținerea examenului de licență
Sociologie - 06.07.2021 ora 9ᵒᵒ - sala TII7
Asistență socială - 06.07.2021 si 07.07.2021 ora 9ᵒᵒ - sala TII6
Comunicare și relații publice - 06.07.2021 si 07.07.2021 ora 8ᵒᵒ - sala TII8
Resurse umane - 07.07.2021 ora 0930 - sala TII7
Media digitala - 08.07.2021 ora 0800 - sala TII8

Programarea susținerii examenului de disertație iunie 2021

 
III. Susținerea examenului de disertație
Gestiunea si dezvoltarea resursei umane - 29.06.2021 ora 0900 - sala TII8
Gestiunea campaniilor de imagine – 02.07.2021 0800 - sala TII8
Asistenta si dezvoltare comunitara - 02.07.2021 1000 - sala TII6

Anunț important în atenția studenților care susțin licența - Consiliul Facultății a validat în unanimitate reconfigurarea examenului de finalizare a studiilor pentru adaptarea la condițiile pandemice - prin eliminarea Probei 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, potrivit Art.2bis din Metodologia de organizare și desfașurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare publicată în HCA nr. 5 din 11.05.2020. Cunoștințele de specialitate vor fi evaluate în cadrul Probei 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Anunț important in atenția studenților din anii terminali (licență și master) - Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practică și proiect de licență” (anul III, sem. II) sau “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II, sem. II).

Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/ coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.