Licență și Disertație

Examenul de finalizare studii de licență/ disertație iulie 2023

 

 Anunțuri

 

Pentru a putea participa la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea IULIE 2023, absolvenții se vor înscrie la secretariatul facultății (Sala TII10) sau online pe adresa f-sc@unitbv.ro utilizand doar e-mailul instituțional (prenume.nume@student.unitbv.ro ). Pentru activarea emailului vechi trebuie sa trimiteți cerere de activare a userului vechi pe adresa f-sc@unitbv.ro cu următoarele detalii: numele, prenumele complet din perioada studenției, userul vechi, anul promoției, specializarea și cadrul didactic îndumător.

 

 
I. Alegerea temei și a unui profesor coordonator
Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licență/ disertație și a cadrului didactic îndrumător pe adresa de e-mail a Secretariatului Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării (baciu.minerva@unitbv.ro) este 2 decembrie 2022.
Prima etapă licență

Notă de lichidare

A doua etapă licență
În perioada 21-29.06.2023 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):
 
A doua etapă disertație

În perioada 21-28.06.2023 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):

- Declarație privind originalitatea lucrării de licență/disertație (din dosarul de la secretariat)
- Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online (din dosarul de la secretariat)
- Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (din dosarul de la secretariat)
- Proba 1 și Lucrarea de licență/ disertație în format .pdf
- Prezentarea PowerPoint a Probei 1* și a lucrării de licență/ disertație
*Notă: la programul de studii Asistență socială, nu trebuie încărcată pe platforma de e-learning prezentarea PowerPoint pentru Proba 1 privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.
 
III. Susținerea examenului de licență
04.07 - 09.07.2023  – examenul de licență

Program de studii de licență

Data Proba 1

Data Proba 2

Sociologie 

4.07.2023-

5.07.2023

6.07.2023-

7.07.2023

Resurse umane 

6.07.2023

8.07.2023

Asistență socială  

4.07.2023-

5.07.2023

6.07.2023-

7.07.2023

Comunicare și relații publice  

4.07.2023

 6.07.2023

 Media digitală

5.07.2023

7.07.2023

 
III. Susținerea examenului de disertație
 03.07 - 09.07.2023  – examenul de disertație
 

Gestiunea campaniilor de imagine - 3.07.2023

Asistenta si dezvoltare comunitara - 3.07.2023

Gestiunea si dezvoltarea resursei umane - 7.07.2023


Anunț important in atenția studenților din anii terminali (licență și master) - Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practică și proiect de licență” (anul III, sem. II) sau “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II, sem. II).

Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/ coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.