Licență și Disertație

Examenul de finalizare studii de licență/ disertație iulie 2024

 

 Anunțuri

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare

 

Pentru a putea participa la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea IULIE 2024, absolvenții se vor înscrie la secretariatul facultății (Sala TII10). 

 
I. Alegerea temei și a unui profesor coordonator
Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licență/ disertație și a cadrului didactic îndrumător pe adresa de e-mail a Secretariatului Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării (baciu.minerva@unitbv.ro) este 15 noiembrie 2023.
Prima etapă licență
În perioada 03.06.2024-20.06.2024 absolvenții trebuie să depună la secretariatul facultății (sala TII10) următoarele documente: Lista documente înscriere secretariat facultate
 
Prima etapă disertație
În perioada 03.06.2024-20.06.2024 absolvenții trebuie să depună la secretariatul facultății (sala TII10) următoarele documente:Lista documente înscriere secretariat facultate
 
Mai jos găsiți toate formularele necesare înscrierii (fișiere .pdf și editabile)

Notă de lichidare

A doua etapă licență
În perioada 10.06-25.06.2024 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):
 
A doua etapă disertație

În perioada 10.06-25.06.2024 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):

- Declarație privind originalitatea lucrării de licență/disertație (din dosarul de la secretariat)
- Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online (din dosarul de la secretariat)
- Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (din dosarul de la secretariat)
- Proba 1 și Lucrarea de licență/ disertație în format .pdf
- Prezentarea PowerPoint a Probei 1* și a lucrării de licență/ disertație
*Notă: la programul de studii Asistență socială, nu trebuie încărcată pe platforma de e-learning prezentarea PowerPoint pentru Proba 1 privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.
 
III. Susținerea examenului de licență iulie 2024 - Perioada de sustinere a licentei este 2.07-10.07.2024
 

Program de studii de licență

Data Proba 1

Data Proba 2

Sociologie 

2.07.2024

3.07.2024

4.07.2024

5.07.2024

Resurse umane 

8.07.2024  10.07.2024

Asistență socială  

2.07.2024

3.07.2024

4.07.2024

5.07.2024

Comunicare și relații publice  

2.07.2024

3.07.2024

4.07.2024

5.07.2024

 Media digitală

2.07.2024

3.07.2024

4.07.2024

5.07.2024

 *  programarea candidatilor pe ore se va afisa pe platforma e-learning
 
III. Susținerea examenului de disertație iulie 2024 - Perioada de sustinere a disertatiei este 1.07-10.07.2024
 

Gestiunea campaniilor de imagine, 1.07.2024

Asistenta si dezvoltare comunitara, 9.07.2024

Gestiunea si dezvoltarea resursei umane, 9.07.2024

*  programarea candidatilor pe ore se va afisa pe platforma e-learning


Anunț important in atenția studenților din anii terminali (licență și master) - Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practică și proiect de licență” (anul III, sem. II) sau “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II, sem. II).

Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/ coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.