Licență și Disertație

Examenul de finalizare studii de licență/ disertație februarie 2021

I. Alegerea temei și a unui profesor coordonator
Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licență/ disertație și a cadrului didactic îndrumător pe adresa de e-mail a Secretariatului Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării (baciu.minerva@unitbv.ro) este 2 decembrie 2020.

Notă de lichidare

Toate documentele vor fi scanate și trimise pe adresa f-sc@unitbv.ro  utilizand doar e-mailul instituțional (prenume.nume@student.unitbv.ro). 
La subiectul emailului se trece: înscriere licență/disertație, Numele, Prenumele, Programul de studiu, promoția. Exemplu de completare: înscriere_licență_Popa V. Ion, CRP, 2018.
Pentru a putea susține online licența/disertația este nevoie să aveți activă adresa instituțională de unitbv.
Dacă nu o aveți activată trebuie sa trimiteți cerere de activare a userului vechi pe adresa f-sc@unitbv.ro cu următoarele detalii: Numele, Prenumele complet din perioada studenției, adresa de e-mail de unitbv, anul promoției, specializarea și cadrul didactic îndrumător.
 
A doua etapă
În perioada 22.01-2.02.2021 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning, (https://elearning.unitbv.ro/) (va fi disponibil un curs pentru susținerea în sistem videoconferință):
- Declarație privind originalitatea lucrării de licență/disertație (din dosarul de la secretariat)
- Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online (din dosarul de la secretariat)
- Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (din dosarul de la secretariat)
- Lucrarea de licență/ disertație în format .pdf
- Prezentarea PowerPoint a lucrării de licență/ disertație
 
III. Susținerea examenului de licență/disertație
În perioada 8.02-12.02.2021 se va susține examenul de licență/disertație (se va afișa pe site ziua susținerii lucrării de licență/disertație după data de 22.01.2021)

Anunț important în atenția studenților care susțin licența - Consiliul Facultății a validat în unanimitate reconfigurarea examenului de finalizare a studiilor pentru adaptarea la susținerea online - prin eliminarea Probei 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, potrivit Art.2bis din Metodologia de organizare și desfașurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare publicată în HCA nr. 5 din 11.05.2020. Cunoștințele de specialitate vor fi evaluate în cadrul Probei 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență, desfășurată de asemenea online, pe platforma e-learning a universității.

Anunț important in atenția studenților din anii terminali (licență și master) - Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practică și proiect de licență” (anul III, sem. II) sau “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II, sem. II).

Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/ coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.