Licență și Disertație

Examenul de finalizare studii de licență/ disertație februarie 2023

 

 Anunțuri

 

Pentru a putea participa la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea FEBRUARIE 2023, absolvenții se vor înscrie la secretariatul facultății (Sala TII10) sau online pe adresa f-sc@unitbv.ro  utilizand doar e-mailul instituțional (prenume.nume@student.unitbv.ro ) - Pentru activarea emailului vechi trebuie sa trimiteți cerere de activare a userului vechi pe adresa f-sc@unitbv.ro cu următoarele detalii: numele, prenumele complet din perioada studenției, userul vechi, anul promoției, specializarea și cadrul didactic îndumător.

 

 
I. Alegerea temei și a unui profesor coordonator
Termenul pentru depunerea Cererilor de alegere a temei de licență/ disertație și a cadrului didactic îndrumător pe adresa de e-mail a Secretariatului Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării (baciu.minerva@unitbv.ro) este 2 decembrie 2022.
Prima etapă licență

Notă de lichidare

A doua etapă licență
În perioada 2-26.01.2023 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):
 
A doua etapă disertație

În perioada 2-26.01.2023 se vor încărca următoarele documente pe platforma e-learning (https://elearning.unitbv.ro/):

- Declarație privind originalitatea lucrării de licență/disertație (din dosarul de la secretariat)
- Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online (din dosarul de la secretariat)
- Declarație pe proprie răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (din dosarul de la secretariat)
- Proba 1 și Lucrarea de licență/ disertație în format .pdf
- Prezentarea PowerPoint a Probei 1* și a lucrării de licență/ disertație
*Notă: la programul de studii Asistență socială, nu trebuie încărcată pe platforma de e-learning prezentarea PowerPoint pentru Proba 1 privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.
 
III. Susținerea examenului de licență

PROGRAM DE STUDIU

PROBA 1: EVALUAREA CUNOŞTINȚELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

PROBA 2: PREZENTAREA ŞI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ

SOCIOLOGIE

6 februarie 2023 ora 10⁰⁰

8 februarie 2023 ora 10⁰⁰

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1 februarie 2023 ora 12⁰⁰

3 februarie 2023 ora 10⁰⁰

COMUNICARE ŞI RELAȚII PUBLICE

1 februarie 2023 ora 8⁰⁰

3 februarie 2023 ora 8⁰⁰

RESURSE UMANE

7 februarie 2023 ora 9⁰⁰

9 februarie 2023 ora 10⁰⁰

MEDIA DIGITALĂ

1 februarie 2023 ora 8³⁰

3 februarie 2023 ora 8³⁰

 
III. Susținerea examenului de disertație
 

PROGRAM DE STUDIU

  PREZENTAREA ŞI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

GESTIUNEA ŞI DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE

7 februarie 2023 ora 10⁰⁰

ASISTENȚĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ

6 februarie 2023 ora 16⁰⁰

GESTIUNEA CAMPANIILOR DE IMAGINE

1 februarie 2023 ora 8³⁰

 

Anunț important in atenția studenților din anii terminali (licență și master) - Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practică și proiect de licență” (anul III, sem. II) sau “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II, sem. II).

Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/ coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.