Masterat

 

Programe de studii

Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de studii universitare de master – asistență socială, durata studiilor – 2 ani (120 de credite ECTS). Acest program de studii are ca obiectiv perfecționarea unui sistem de compentențe privind cercetarea în domeniul asistenței sociale și a dezvoltării comunitare. Absolvenții acestui program de master își vor dezvolta capacitatea de aplicare a teoriilor și metodologiei specifice domeniului de cercetare în dezvoltarea comunitară precum diagnoze ale sistemului de servicii și programe sociale, întocmirea profilelor comunitare, elaborarea unui plan de intervenție la nivelul unei comunități sau grup, implementarea și monitorizarea planurilor de intervenție la nivel comunitar, elaborarea unui model de gestionare și promovare eficienta a serviciilor comunitare. De asemenea, se vor dezvolta și abilități practice de lucru cu grupurile marginale și diferitele categorii de populații asistate.

 

Discipline studiate: Strategii de dezvoltare comunitară şi regională, Strategii de intervenţie comunitară pentru grupurile în situaţie de risc, Calitatea vieții etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: domeniile ocupaționale vizate de absolvenții acestui program vor fi preponderent din domeniul serviciilor sociale și de sănătate, serviciilor publice, dezvoltării comunitare. Absolvenții vor putea ocupa posturi de consilieri în instituții publice sau private, asistenți sociali – nivel superior, șefi de servicii în instituții publice etc.

 


 

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Sociologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul masterului este să ofere o pregătire teoretică şi practică aprofundată, concretizată în formarea unor competențe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserției pe piața muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităților de cercetare ştiințifică în domeniul științelor sociale și ale comunicării. Programul de master Gestiunea campaniilor de imagine va dezvolta competențele absolvenților în gestionarea relațiilor interpersonale atunci când lucrează într-o echipă capabilă să realizeze proiecte în domeniul comunicării persoanelor publice, organizațiilor și a mărcilor de produse sau servicii. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul științelor sociale și ale comunicării.

 

Discipline studiate: Construcția de marcă, Campanii publicitare, Psihosociologia reclamei/ consumatorului, Gestionarea crizelor de imagine, Managementul brandului și identitatea corporatistă, Tehnici de comunicare şi negociere etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: specialişti (expert senior şi cadre de conducere, inclusiv pentru nivelul de top management, respectiv director/ manager relații publice) capabili să promoveze produse de relații publice, să gestioneze comunicarea în situații de criză şi să lucreze în echipe multidisciplinare în baza principiilor de eficiență şi deontologie profesională.

 

 

Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de studii universitare de master – sociologie, durata studiilor – 2 ani (120 de credite ECTS).
Masteratul de GDRU formează competențele de expert senior în managamentul resursei umane.
El se adresează unui conveer foarte divers de domenii de licență. Experiența promoțiilor de pînă acum arată că s-au înscris și au absolvit cu succes, alături de licențiați în managementul resursei umane și sociologie, licențiați în psihologie, științe economice, litere, drept, științele educației, studii europene, inginerie, matematică-informatică, științe militare.

 

Discipline studiate: disciplinele acoperă toate cele patru domenii ale managementului resursei umane, adică asigurarea resursei umane (engl. staffing), administrarea personalului, dezvoltarea resursei umane, diagnoza și dezvoltarea organizațională.


Perspective după finalizarea studiilor: Ca salariat: expert senior în oricare dintre domeniile managementului resursei umane; respectiv cadre de conducere pentru funcțiunea de managamentul resursei umane, inclusiv pentru nivelul de top management (director/ manager/ vicepreședinte resursă umană). Pe cont propriu, ca agent economic sau ca ONG, inclusiv în versiuni free lance: furnizor pe piața prestațiilor de managementul resursei umane, o piață în plină expansiune și diversificare.