Științe Sociale și ale Comunicării

Departamentul de Știinte Sociale și ale Comunicării din cadrul Facultatii de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania din Brasov, s-a înființat prin aplicarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Astfel, în cadrul noului Departament creat sunt regăsite fostele Catedre de Sociologie-Filosofie și Comunicare și Asistență socială.

Membrii Consiliului Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării:


Program audiențe:

Joi, 13.00 – 14.00, sala T II 9
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0771 308 592 sau pe e-mail: gratulea@unitbv.ro


Membrii Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării:

Cadre didactice asociate Departamentului de Științe Sociale și ale Comunicării: