Anunț mobilitate Erasmus+ (BIP)

Studenții nivel master și doctorat pot candida pentru participarea la BIP-ul  ‘Interdisciplinary research approaches to disseminate open educational resources in the field of the use prevention of new psychoactive substances organizat de către Universitatea din Bologna prin transmiterea dosarului de candidatură pe adresa de email outgoing@unitbv.ro până cel târziu pe data de 09.10.2023.

Dosarul de candidatură va conține:

  1. cerere de înscriere completată electronic și semnată cu pix albastru  
  2. Curriculum Vitae (CV) – format Europass, în limba română sau limba engleză, maximum 2 pagini;
  3. carte de identitate (pentru studenții cu cetățenie română)/ copie pașaport + dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (pentru studenții de alte naționalități);
  4. documente eliberate de facultate/ SDI (după caz):
  • • situația şcolară – dacă la momentul selecției studentul a finalizat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care este înmatriculat, SAU
  • • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care este înmatriculat, dacă la momentul selecției nu a finalizat nici un semestru cadrul ciclului de studii respectiv, SAU
  • • adeverință de la SDI cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor;
  • • document doveditor al competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea de scurtă durată.

Detalii despre BIP se găsesc aici: https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-studenti/erasmus-pentru-studenti-mobilitati-de-scurta-durata.html

Pentru detalii contactați coordonatorul Erasmus+, Ana-Maria BOLBORICI
Associate Professor PhD & Erasmus+ Coordinator