Anunț privind plata taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă (5)

Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, a aprobat, cu unanimitate de voturi în prezența a 26 de membri din totalul de 27 de membri ai Consiliului de Administrație, prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare aferente anului universitar 2023-2024 până la data de 01 iulie 2024.