Anunț privind plata taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă (4)

Studenții cu taxă care Ia data de 08.05.2024 nu fac dovada achitării niciunei tranșe din taxa de școlarizare, conform art. 32 lit.e din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, vor fi exmatriculați începând cu data de 09.05.2024, indiferent dacă au avut sau nu activitate în timpul anului universitar.