Bursa de excelenta Transilvania 2021

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (RAB), Universitatea Transilvania din Braşov va acorda pe bază de competiție de dosare, Bursa de excelență Transilvania – ediția 2021, în valoare de 3000 lei.

Detalii
PROGRAMUL EURO 200

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenților în vederea achiziționării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs. Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 20 MAI 2021, ORA 13.00.

Detalii