Plata taxelor de examinare

Pentru examenele creditate aferente semestrului al II-lea, studenții vor achita taxele de examinare (50 RON/examen) și/sau taxele de diferență (25 RON/examen) prin ordin de plată în contul RO08TREZ13120F330500XXXX deschis la Trezoreria Brașov, CUI 4317754, iar în explicația ordinului de plată se va menționa numele și prenumele, facultatea și examenul/examenele pentru care se face plata.

Cererea pentru examinare și copia după ordinul de plată se vor trimite pe adresa de mail f-sc@unitbv pâna joi, 28.05.2020, ora 13.00.

.