Rezultate admitere faza I - 20 iulie 2020

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere prin care solicită AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.

Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.

Perioada pentru confirmarea locului: 21 - 23 iulie 2020, orele 9:00-15:00, corpul T al Universității Transilvania din Brașov, acces dinspre str. M. Sadoveanu, sălile T II 5 (master GDRU, GCI, ADC și licență Sociologie și Asistență socială) și T II 10 (Comunicare și relații publice, Media digitală și Resurse umane). Accesul în clădire este permis numai cu mască de protecție.
 
LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – rromi
CANDIDAȚI SPECIALI ÎNSCRIȘI – absolvenți de licee din mediul rural

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Asistență socială FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ - FĂRĂ TAXĂ, INCLUSIV CANDIDAȚI SPECIALI
Comunicare și relații publice FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ -  FĂRĂ TAXĂ, INCLUSIV CANDIDAȚI SPECIALI
Media digitală FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ
Resurse umane FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ
Sociologie FĂRĂ TAXĂ CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE
CANDIDAȚI RESPINȘI