Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

Anunțuri privind bursele

Anunț privind depunerea dosarelor pentru bursele de ajutor social/ performanță științifică/ speciale - la programele de studii de licență și master (sem. I, an univ. 2018-2019)

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Sociologie și Comunicare, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

Criterii de atribuire a burselor și Criterii de departajare a studenților în caz de medii egale pentru acordarea burselor de merit, ciclul licență și masterat, în anul univ. 2018-2019