Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

Anunțuri privind bursele
STUDENȚŢII CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU BURSE DE AJUTOR SOCIAL/ PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ/ SPECIALE - PROGRAMELE DE STUDII LICENȚŢĂ/ MASTER, SUNT RUGAȚŢI SĂ DEPUNĂ DOSARELE LA DECANAT PÂNĂ LA DATA DE 11.10.2019, ORA 14,00.
 

Actele necesare pentru dosar sunt precizate în Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material (venitul net pe lunile iunie, iulie, august). Regulamentul se găsește la adresa https://unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/Regulament_burse.pdf

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Sociologie și Comunicare, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

Criterii de atribuire a burselor și Criterii de departajare a studenților în caz de medii egale pentru acordarea burselor de merit, ciclul licență și masterat, în anul univ. 2018-2019