Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

Anunțuri privind bursele
Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 din 02.10.2023 publicat în M.OF nr. 913/10.10.2023 s-au aprobat noi criterii generale de acordare a burselor pentru studenți. Ordinul Ministrului Educației nr. 6463 poate fi consultat AICI.

Ca urmare, noile condiții pentru acordarea burselor și perioada de depunere a dosarelor de către studenți vor fi anunțate după aprobarea de către Senat a noului Regulament de burse.
 
 

Având în vedere modificările legislative (Legea Educației Naționale 2023), informațiile referitoare la acordarea burselor în anul universitar 2023-2024 vor fi actualizate în curând. Vă rugăm consultați site-ul facultății.

Burse sociale an univ. 2023-2024
Anunț privind acordarea birselor sociale - Dosarele se depun in perioada 2-15 noiembrie 2023 în sala TII10, între orele 12.00-15.00

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Sociologie și Comunicare, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.