Anunț privind plata primei tranșe a taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă

Biroul Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, a aprobat, cu unanimitate de voturi în prezența a 8 membri din totalul de 8 de membri ai Biroului Consiliului de Administrație, prelungirea până la data de 31.01.2024 a termenului de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă, conform eșalonării taxelor pentru fiecare an de studiu.

În caz de neplată a taxelor de școlarizare la termenele stabilite, studenții vor fi exmatriculați cf. Regulamentului privind activitatea profesională a studenților.