Sesiune de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+

În perioada mai-iunie 2022, studenții Universității Transilvania din Brașov au posibilitatea de a participa la o nouă sesiune de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ care se vor derula în cadrul proiectelor KA103, KA131 și KA107 astfel:

- Mobilități de studiu (SMS) derulate în semestrul 1 al anului universitar 2022-2023 – doar dacă termenele limită de nominalizare la universitățile gazdă mai permit nominalizarea studenților după 14 iunie 2022.

- Mobilități de studiu (SMS) derulate în semestrul 2 al anului universitar 2022-2023

- Mobilități de practică (SMP) derulate ca proaspeți absolvenți (doar proiect KA103) sau ca studenți în anul universitar 2021-2022.

Sesiunea de selecție se desfășoară în 2 etape, astfel:

  1. Testarea lingvistică în vederea participării la selecția pentru o mobilitate Erasmus+ 
  2. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+.

Detaliile organizării sesiunii de selecție Erasmus+ sunt disponibile pe site-ul universității, secțiunea Studenți - Mobilități naționale și internaționale:https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-studenti.html

Se încurajează participarea la mobilități Erasmus+ a studenților cu oportunități reduse (nivel de trai scăzut, boli cronice, etnie romă, statut de refugiat) prin acordarea unui sprijin financiar suplimentar pentru derularea mobilităților de studiu (proiect KA131).