SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI INFORMARE ȘI CUNOAȘTERE ÎN LUMEA DIGITALĂ 22 mai 2022

Conferința își propune să găzduiască lucrări ale studenților și masteranzilor care analizează jurnalismul, relațiile publice și publicitatea din perspectiva fenomenelor informării și cunoașterii în societatea (post-) globală precum și provocările, limitele și dilemele din comunicare publică generate de schimbările profunde produse de tehnologiile digitale.

Lucrările se vor înscrie în câmpul științelor comunicării, însă se pot propune abordări și teme interdisciplinare.

Teme orientative:

 • Rolul jurnalismului digital şi social media în societatea globală
 • Practici profesionale în jurnalism în pandemie şi post-COVID-19
 • Media digitală şi fake news
 • Dileme etice legate de informare și libertatea de exprimare
 • Comunicarea organizațională – provocări în era digitală
 • Rolul experților și al social media influencers în comunicarea publică
 • Comunicarea de criză în contextul COVID-19
 • Comunicarea medicală. Impactul campaniilor de vaccinare și de informare medicală
 • Comunicarea pentru protejarea mediului înconjurător
 • Rolul comunităților virtuale în relația brand-consumator
 • Trenduri în publicitatea contemporană: de la social commerce la artificial intelligence
 • Creativitatea conținutului digital în publicitatea contemporană
 • Rețele sociale și comunicare politică
 • Comunicarea digitală și reconfigurarea populismului și naționalismului
 • Dezinformare în comunicarea politică
 • Activism și mișcări politice

Sunt invitați să participe cu comunicări științifice studenţii şi masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior din ţară şi din străinătate; sunt acceptate și echipe formate din 2-4 studenți și/sau masteranzi.

Fiecare participant /echipă participantă la manifestare va trimite până în data de 10.05.2022, pe adresa conference@fjsc.ro, un abstract de 200-300 cuvinte, în care să fie precizate  pe lângă informații despre autor(i) și numele profesorului coordonator, titlul prezentării, motivația alegerii temei, întrebările de cercetare, abordarea sau metodologia, rezultate preconizate/obținute, inclusiv referințe (bibliografia), precum și modalitatea preferată de susținerea a prezentării (offline sau online). La subiectul e-mailului se vor include cuvintele: „abstract conferinta studenteasca”.

Comunicarea orală va fi însoțită de o prezentare Power Point sau va fi efectuată o prezentare de tip poster.

Anunțul de acceptare a lucrării și programul preliminar al conferinței se vor trimite celor interesați până în data de 15.05.2022.

Participanții vor beneficia de diplome care atestă prezentarea comunicării în cadrul conferinței. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum colectiv.

Nu se percep taxe pentru înscriere, participare sau publicare.

Consiliul științific (format din profesorii Facultății de Științe ale Comunicării, coordonatori ai lucrărilor prezentate) și comitetul de organizare vor coordona pregătirea și desfășurarea lucrărilor Sesiunii.

Comitet de organizare:
Conf.univ.dr. Romina Surugiu
Lect.univ.dr. Adriana Ștefănel
Lect.univ.dr. Aurelian Giugăl