Amânare plată taxă de școlarizare tranșa a II-a

Biroul Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Braşov, a aprobat, cu unanimitate de voturi în prezența a 8 membri din totalul de 8 de membri ai Biroului Consiliului de Administrație, prelungirea termenului de plată a taxelor de școlarizare până la data de 1 aprilie 2022.
Noul termen se referă la tranșa a II-a din taxa de scolarizare.