Etapa 2 de depunere a lucrării de licență/ disertație, sesiunea februarie 2022

 

Anunț important în atenția studenților care susțin licența - Consiliul Facultății a validat în unanimitate reconfigurarea examenului de finalizare a studiilor pentru adaptarea la condițiile pandemice - prin eliminarea Probei 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, potrivit Art.2bis din Metodologia de organizare și desfașurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare publicată în HCA nr. 5 din 11.05.2020. Cunoștințele de specialitate vor fi evaluate în cadrul Probei 2 - Prezentarea și susținerea lucrării de licență (fizic)