Anunt finantare lucrari licenta sau disertatie

UNITBV organizează o competiție pentru selecția proiectelor studenților care vor beneficia de sprijin financiar în vederea realizării lucrării de licență, disertație sau a tezelor de doctorat.

Ghidul de realizare și evaluare a propunerilor de proiect se găsește in Anexa 3. Propunerile pentru sesiunea de selecție vor fi depuse până vineri 14.01.2022, ora 13.00 la decanatele facultăților.

Consiliile facultăților vor evalua aceste propuneri și vor selecta maximum patru proiecte pe facultate

Anunțarea rezultatelor: 27.01.2022. Beneficiarii grantului au obligația de a prezenta rezultatele obținute la evenimentul AFCO 2022.

Mai multe detalii https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/regulamente-si-hotarari/hotararile-consiliului-de-administratie.html in Hca39/8,12,2021.