Decontarea abonamentelor/biletelor de transport

Din 1 aprilie 2021

Decontarea abonamentelor/biletelor de transport pentru studenți va începe din 1 aprilie 2021. ATENȚIE: decontarea se face doar pentru perioada desfășurării orelor în sistem hibrid (semestrul 2). 

Pentru decontare este necesar să depuneti la casieria MEMO, strada Memorandului, nr. 39, in incinta Cantinei, următoarele documente:

🔸 fișă individuală semnată în original - disponibilă la casieria MEMO
🔸 copie a extrasului de cont;
🔸 copie C.I.;
🔸 abonament/ factură/ bon fiscal ștampilat, în original;
🔸 bilet original (pentru cei care au decontare semestrială < 30km ).

Documentele se depun până în data de 10 aprilie.