Anunț important în atenția studenților din anii terminali (licență și master)

Pentru a finaliza studiile și a evita situația de repetenție sau exmatriculare, este necesar ca studenții din anii terminali (licență și master) să fie promovați la toate disciplinele din Planul de Învățământ, inclusiv la “Practica și proiect de licență” (anul III sem II) și  “Elaborarea lucrării de disertație” (anul II sem II). Pentru informații suplimentare consultați tutorii de an/coordonatorii de program și Secretariatul Facultății.