Informații privind bursa de ajutor social

Perioada pentru depunerea actelor la facultate este 11 – 13 octombrie 2017.

Nu se vor accepta dosare incomplete şi nici depunerea actelor după termenul stabilit.

Studenții care au nelămuriri în privința actelor, sunt rugați să se prezinte la decanatul facultății.

Pentru actele de bursă socială nu se acordă informații prin telefon.

NU sunt valabile adeverințele salariale ale părinților dacă pe document nu este scris VENIT NET

Pe toate documentele eliberate în vederea acordării BURSEI SOCIALE, din care rezultă veniturile familiei, trebuie să apară scris VENIT NET (nu salariu)