Invitație la Seminarul final (Multiplier event) din cadrul proiectului Erasmus+ DigitUni

Joi, 21 decembrie 2023, de la ora 15.00, la Rectorat, sala Training Hub va avea loc seminarul final (Multiplier event) de diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului Erasmus+ Parteneriate Strategice cu titlul „Digital readiness and capacity building of humanities professors in Universities through partnership with digital technologies companies” (DigitUni), nr. 2021-1-LT01-KA220-HED-000031124. Sunt invitați să participe părțile interesate ale proiectului, astfel încât profilul participanților poate include:

- personal academic, administrativ și asociat (profesori, asistenți din domeniul științelor umaniste și sociale), studenți la licență, masterat și doctorat.

- cadre didactice din învățământul preuniversitar/ liceal.

- reprezentanți ai mediului economic.

- specialiști în domeniul IT.

- jurnaliști.

Programul întâlnirii este următorul:

15.00-15.15 primirea invitaților, completarea fișei de prezență și acordul de prelucrare a datelor;

15.15-15.45 prezentarea proiectului DigitUni si a rezultatelor intelectuale: Cadrul metodologic, DigitUni Toolbox, Manualul privind procesul de educație hibrid/online pentru profesorii și asistenții din științele umaniste, platforma electronică DigitUni și Biblioteca interactivă;

15.45-16.30 discuții informale si posibile direcții de viitor privind sustenabilitatea proiectului.