Hai la UNITBV!

Facultatea de Sociologie şi Comunicare dispune de laboratoare proprii (Analiza datelor sociale, televiziune interactivă incluzând regie de emisie, platou TV, echipament de teren, grup montaj, redacție TV), dotate cu echipamente moderne și software adecvat. Prin ultimele două programe de licență introduse în portofoliul facultății, Resurse Umane (din 2013) și Media Digitală (din 2017) urmărim adaptarea ofertei de studii la nevoile de pregătire ale studenților și la dinamica ofertelor ocupaționale.

Studenții au posibilitatea să studieze timp de un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 20 de universități partenere din Europa, din țări precum: Spania, Portugalia, Franța, Germania etc.

Studenții au posibilitatea să studieze un semestru sau chiar un an întreg, în cadrul mobilităților Erasmus, la una dintre cele 47 de universități partenere din Europa, din țări precum: Franța, Spania, Germania, Portugalia, Italia, Grecia etc.

dece1

SUSȚINEM PERFORMANȚA

Universitatea Transilvania din Brașov le oferă studenților 10 tipuri de burse. Studenții cu rezultate academice remarcabile și tinerii implicați în viața comunității primesc burse din partea Universității – „Bursa de excelență a Universității Transilvania din Brașov”, în valoare de 3.000 de lei și „Bursa internship student-campus”.
Sunt premiați și stimulați șefii de promoție ai liceelor care devin studenții noștri, sunt premiați șefii de promoție ai programelor noastre de licență, sunt susținuți și încurajați studenții cu dificultăți materiale și cu performanțe deosebite.

În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești – 13 cămine, însumând 4.200 de locuri de cazare. Fiecare complex dispune de o cantină-restaurant. Bazele sportive (teren de fotbal cu nocturnă, 4 săli de sport) sunt deschise în permanență studenților.

de ce2

Susținem financiar elevii performanți pentru a studia la UNITBV

Vezi detalii privind programul UniTBV susține performanța