Semestrul II, an univ. 2019-2020

Programarea examenelor, sesiunea de vară, sem. II, an univ. 2019-2020 - ani terminali licență (1-12 iunie 2020) și ani terminali masterat (1-10 iunie 2020)

Programarea examenelor creditate pentru anii terminali nivel licență an II,  sem. II (15-16 iunie 2020)

Programarea examenelor creditate pentru anii terminali nivel masterat an II sem. I (11-12 iunie 2020)

Programarea restanțelor (17- 22 iunie 2020) și a reexaminărilor (24 - 26 iunie 2020) pentru anii terminali nivel licență

Programarea restanțelor (15 - 19 iunie 2020) și a reexaminărilor (22 - 24 iunie 2020) pentru anii terminali nivel masterat

Programarea examenelor, sesiunea de vară, sem. II, an univ. 2019-2020


Anunț important - Plata taxelor de examinare. Pentru examenele creditate aferente semestrului al II-lea, studenții vor achita taxele de examinare (50 RON/examen) și/sau taxele de diferență (25 RON/examen) prin ordin de plată în contul RO08TREZ13120F330500XXXX deschis la Trezoreria Brașov, CUI 4317754, iar în explicația ordinului de plată se va menționa numele și prenumele, facultatea și examenul/examenele pentru care se face plata. Cererea pentru examinare și copia după ordinul de plată se vor trimite pe adresa de mail f-sc@unitbv pâna joi, 28.05.2020, ora 13.00.

Anunț important - Precizări privind taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020

Anunț important - Cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități pentru anul universitar 2019-2020