Actele in original pentru bursele sociale ocazionale acordate in sem. II

Actele in original pentru bursele sociale ocazionale acordate in sem. II vor fi transmise in original prin posta, imediat ce acest lucru este posibil. Termenul limita se implineste la 30 de zile de la incetarea oricarei stari exceptionale instituite de autoritatile statului in contextul epidemiologic actual. In cazul in care nu se depun actele in original pana la data limita, beneficiarul bursei va fi obligat sa restituie integral suma incasata (cf. Anexa 1, art. 4.5’ din Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material). Adresa de contact este B-dul Eroilor nr. 25 Brașov, România, Corpul T, etaj II, sala TII10, Secretariatul Facultatii de Sociologie si comunicare (*cu confirmare de primire).