Activități în cadrul proiectului WORTH WOmen in Resistance in the 20th Century

Proiectul WORTH – WOmen in Resistance in the 20th Century– din cadrul programului Citizens, Equality, Rights and Values ​​(CERV) finanțat de Uniunea Europeană își propune să sensibilizeze opinia publică și să amplifice cunoștințele și conștientizarea asupra narațiunii istorice despre rezistenței femeilor în perioada luptlor lor pentru libertate în toată Europa secolului XX.

Proiectul implică cinci organizații partenere din diferite țări europene, anume Italia, Portugalia, Polonia, Slovenia și România. El este rezultatul punerii laolaltă a experienței partenerilor implicați, în special din rezultatele obținute anterior prin acțiuni și proiecte legate de memoria istorică. Aceste rezultate au sensibilizat și mai mult partenerii asupra importanței continuării acțiunii educaționale privind istoria, într-un mod deosebit de activ și dintr-o perspectivă incluzivă, pentru a evita ca mărturiile istorice să fie treptat uitate. Proiectul WORTH se concentrează pe rezistența femeilor în secolul XX și pe rolul pe care aceasta l-a jucat în consolidarea democraței.

Obiectivul principal al proiectului este de a evidenția rolul femeilor care au fost în fruntea luptei și rezistenței împotriva regimurilor totalitare, favorizând o schimbare către o înțelegere mai echilibrată a istoriei, care să respecte egalitatea de gen.

Proiectul este centrat pe rolul femeilor și pe valorificarea contribuției acestora la lupta împotriva opresiunii și a regimurilor totalitare. Pe parcursul secolului XX, femeile au jucat un rol social, civic și politic foarte important în toate țările europene și în diverse contexte. Acest proiect este important deoarece susține recunoașterea deplină și egală a drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor.

Cele cinci organizații partenere implicate au ales să se concentreze și să organizeze activități destinate în principal tinerilor și studenților, deoarece este esențial ca aceștia să înveșe și să nu uite lecțiile trecutului. Din acest motiv, au fost adoptate metode de educație non-formală și gamificare, precum Urban Trekking și Human Library. Scopul este de a stimula reflecția prin metode inovatoare, participative și antrenante, care să integreze abordarea formală. Evenimentele organizate local vor crea o legătură între participanți, evenimentele istorice locale și istoria europeană. Aceste evenimente se vor combina cu conferințe și seminarele internaționale care vor reuni experiențele țărilor individuale într-un spațiu de împărtășire și reflecție.

Mai multe despre proiect pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092379222985

Descrierea evenimentelor proiectului

Proiect finanțat prin programul Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)  

parteneri