Facilitarea implicării civice în domeniul patrimoniului cultural și istoric

Proiectul Erasmus+ „CultHera - Implicare civică în promovarea patrimoniului cultural și istoric în mediul urban și suburban” – 2021-1-RO01-KA220-HED-000031987– este implementat în cadrul unui parteneriat ce reunește șase organizații: Universitatea Transilvania din Brașov (coordonator), University of Zagreb (Croația), Universita Politecnica delle Marche (Italia), Universidade da Madeira (Portugalia), Foundation for the Development of International and Educational Activity – FRAME (Polonia) și Pax Rhodopica Foundation (Bulgaria).

Scopul proiectul este de a dezvolta  competențele cadrelor didactice universitare necesare facilitării implicării civice în domeniul protejării patrimoniului cultural și istoric din mediul urban și suburban și creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a valorilor și principiilor comune ale UE cu privire la acesta. Pentru a se atinge acest scop, în cadrul proiectului se vor realiza mai multe materiale suport cum ar fi: Pachetul de training (Manualul CultHera și Caietul de aplicații), Modelul CultHera pentru abordare integrată pentru promovarea și gestionarea patrimoniului cultural și istoric din mediul urban și suburban, Ghidul CultHera pentru mentori, și definirea Strategiei pentru implicarea civică în promovarea moștenirii culturale și istorice din mediul urban și suburban.

Mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului sunt disponibile pe http://www.culthera.eu/