Proiectul Erasmus+ UNICULTURE

Proiectul Erasmus+ „Dezvoltarea unei abordări novatoare pentru instruirea cadrelor didactice universitare care își desfășoară activitatea în contexte interculturale” – UniCulture 2019-1-RO01-KA203-063400 – este implementat în cadrul unui parteneriat ce reunește cinci organizații: Universitatea Transilvania din Brașov (coordonator), Buckinghamshire New University (Regatul Unit), Zagreb University (Croația), Foundation for the Development of International and Educational Activity – FRAME (Polonia) și Pax Rhodopica Foundation (Bulgaria).

Proiectul și-a propus să creioneze o abordare holistă și interactivă pentru instruirea cadrelor didactice universitare care își desfășoară activitatea în contexte interculturale și cross-culturale. Astfel, în cadrul proiectului a fost elaborat un pachet integrat de instruire, cuprinzând: Manualul UniCulture - ce oferă repere teoretice pentru activitatea didactică în context inter și cross cultural, Caietul de aplicații UniCulture – ce cuprinde exemple, teste și studii de caz și Manualul pentru traineri UniCulture - în vederea facilitării implementării stagiului de pregătire UniCulture.

Pentru a afla mai multe despre activitățile și rezultatele proiectului vizitați website-ul dedicat, disponibil în limbile engleză, română, bulgară, croată și poloneză: https://uniculture.unitbv.ro/