Rezultate admitere sesiunea septembrie faza finală - 18 septembrie 2023

MASTERAT învățământ cu frecvență
 

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Asistență și dezvoltare comunitară  CU TAXĂ
Gestiunea campaniilor de imagine   CU TAXĂ
Gestiunea și dezvoltarea resursei umane CU TAXĂ