Rezultate admitere faza finală - 17 septembrie 2020

 

MASTERAT învățământ cu frecvență
 

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Asistență și dezvoltare comunitară CU TAXĂ
Gestiunea campaniilor de imagine CU TAXĂ
Gestiunea și dezvoltarea resursei umane CU TAXĂ

CANDIDAȚI RESPINȘI