Anunțuri de ultimă oră

Anunț în atenția candidaților admiși pe locurile cu taxă - termenul limită pentru depunerea documentelor în original este 20.09.2023.