Grupuri de cercetare

CENTRUL DE CERCETARE COMUNICARE ȘI INOVARE SOCIALĂ

DESCRIEREA CENTRULUI

Centrul de cercetare Comunicare și inovare socială facilitează realizarea de cercetări fundamentale și aplicative în domeniul sociouman acoperind interese atât de nivel micro cum sunt studiile legate de familie, organizații sau comunități locale, cât și de nivel macro cum sunt studiile legate de calitatea vieții sau migrație. Membrii centrului sunt calificați să ofere diverse servicii specifice cum sunt cele de dezvoltare a carierei și a resursei umane, de intervenție în domeniul asistenței sociale sau de marketing, comunicare și relații publice.

Activitatea centrului se bazează pe buna colaborare cu reprezentanții companiilor, asociaților profesionale și organizațiilor non-guvernamentale din regiunea Centru. De asemenea, membrii centrului sunt implicați în proiectele de dezvoltare comunitară inițiate de structurile administrației publice locale.

CELE MAI RECENTE PROIECTE ALE CENTRULUI

  • CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei, contract 3/34016/15.04.2015, finanțat prin Programul RO20 - “Violența domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex”.
  • Aplicarea tehnicilor vizuale în cercetarea socialului, contract nr. 8037/14.07.2017, proiect câștigat în competiția ”Granturi pentru tineri cercetători” și finanțat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov, perioada de desfășurare 2017-2018.
  • Oportunități și limite privind brandingul locurilor în mediul online, coordonare proiect multi-disciplinar pe termen scurt FuturICT2.0-WP1-2018 în cadrul proiectului CCCDI – UEFISCDI, ERANET-FLAG - FuturICT2.0, PNCDI III.
  • Harta problemelor sociale și a nevoii de servicii sociale din județul Brașov. Direcții prioritare privind dezvoltarea serviciilor sociale din județul Brașov, contract nr. 1814/15.02.2018, proiect finanțat prin competiția ”Granturi pentru echipe interdisciplinare” de Universitatea ”Transilvania” din Brașov.
  • Cartografierea patrimoniului cultural imaterial al Țării Făgăraşului, contract nr. 1815/15.02.2018, proiect finanțat prin competiția ”Granturi pentru echipe interdisciplinare” de Universitatea ”Transilvania” din Brașov.
  • ACT-Active Telling, Active Learning, 2019, proiect internațional ”Europe for Citizens”, secțiunea ”European remembrance”, în care Universitatea ”Transilvania” a fost partener, codul proiectului 602013-CITIZ-1-2018-1-IT-CITIZ-REMEM.
  • UniCulture: Development of innovative approach for training for university professors to work in the modern diverse and intercultural environment, proiect Erasmus+, Parteneriate Strategice (2019-1-RO01-KA203-063400), coordonat de Universitatea ”Transilvania” din Brașov.

 

OFERTA DE SERVICII DE CERCETARE

Mai multe informații despre Centrul de cercetare Comunicare și inovare socială găsiți aici:

diagCercetare

 

MEMBRI (COORDONATORI GRUPURI DE LUCRU)

Pentru un profil detaliat al membrilor Centrului accesați:

 

Contact
Coordonatoarea Centrului de cercetare:
Florentina Scârneci-Domnișoru, fscarneci@unitbv.ro