Rezultatele cercetării

Activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice are drept obiectiv recunoașterea facultății, respectiv a universității, ca instituție reprezentativă în domeniul științelor sociale la nivel regional, național și european.
Direcțiile de cercetare științifică sunt incluse în planul strategic şi operaţional al Facultăţii de Sociologie şi comunicare, în planul Centrului de Cercetare - Comunicare şi Inovare Socială (din cadrul Institutului de Cercetare – Dezvoltare), respectiv în cel al Universităţii Transilvania.

În ultimii cinci ani, Facultatea de Sociologie și comunicare a coordonat un proiect internațional finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian „Violența domestica și violența bazată pe deosebirea de sex”; un proiect de cercetare finanțat prin programe naționale Work motivation and work culture: redefining equity theory constructs in Romanian cultural context (tip proiect RU-PD); nouă contracte cu parteneri din mediul socio-economic; un proiect finanțat prin fonduri structurale. În prezent, Facultatea de Sociologie și comunicare este membră în proiectul Experimente și simulări de scară largă pentru a doua generație a FuturICT finanțat prin programul PNC III – Cooperare Europeană și Internațională ERANET-FLAG, coordonează trei proiecte finanțate prin competiția internă ”Granturi pentru tineri cercetători” și două prin competitția ”Granturi pentru echipe interdisciplinare”.
Personalul didactic desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică ce sunt valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară și străinătate recunoscute, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din ţară și străinătate. În ultimii cinci ani au fost publicate 10 articole în reviste științifice indexate în Web of Science (cu factor de impact mai mare de 0,1); 17 carti în edituri recunoscute (dintre acestea 6 în edituri internaționale); peste 80 de articole în reviste indexate în cel puțin două baze de date recunoscute de comisia CNATDCU de specialitate.