Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la examenul de bacalaureat la următoarele două probe:

 • 60 % Nota obținută la examenul de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română *;
 • 40 % Nota probei scrise la examenul de bacalaureat la una dintre următoarele discipline: Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Logică și argumentare, Geografie, Biologie, Anatomie, Matematică, Fizică, Chimie sau Informatică, la alegere. 
 • Ierarhizarea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediilor.
 • * NOTĂ: Pentru candidații români de pretutindeni care au absolvit liceul în străinatate și nu au dat examen la Limba și literatura română, nota de la proba 1 va fi egala cu media obținută la examenul de bacalaureat.  
Criterii de departajare la medii egale
 1. În cazul în care doi candidați obțin aceleaşi medii la concursul de admitere, departajarea lor se va face în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat, întâietate având candidatul cu media cea mai mare;
 2. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii şi la examenul de bacalaureat departajarea se va face în funcție de nota obținută la proba scrisă la Limba şi literatura română, întâietate având candidatul cu nota cea mai mare;
 3. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii la examenul de bacalaureat şi la proba scrisă la Limba şi literatura română departajarea lor se va face în funcție de nota obținută la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere, întâietate având candidatul cu media cea mai mare.

 

Informații admitere licență
 
 

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență
Asistență socială

Total: 26
Fără taxă: 0
Cu taxă: 25
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Comunicare și relații publice

Total: 3
Fără taxă: 0
Cu taxă: 3
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Media digitală

Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni (fără bursă): 1
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Resurse umane

Total: 2
Fără taxă: 0
Cu taxă: 2
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Sociologie

Total: 22
Fără taxă: 0
Cu taxă: 21
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0

Taxe
Taxa de înscriere: 200 de lei
Condiții privind scutirea de taxa de înscriere
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

In perioada 29.07-26.08.2019 programul la Decanatul Facultății de Sociologie și comunicare va fi intre 9.00-13.00.
 
Contact admitere

Componența Comisiei de admitere 2019 la nivelul Facultății de Sociologie și comunicare

Secretariatul Departamentului de Știinte Sociale și ale Comunicării
Contact: 0771 308 592

Întrebări frecvente

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Condiții de admitere

Concurs de admitere:

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a următoarelor două medii:

 • 50% Media de la examenul de licență
 • 50% Nota obținută la proba orală pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive*
 • Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor.
 • * NOTĂ: La proba orală, candidații trebuie să obțină minimum nota 5.
 
Criterii de departajare la medii egale 
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. În cazul în care doi candidați obțin aceleaşi medii la concursul de admitere, departajarea lor se va face în funcție de media de la examenul de licență, întâietate având candidatul cu media cea mai mare;
 2. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii şi la examenul de licență, departajarea lor se va face în funcție de media anilor de studii (ciclul licență), întâietate având candidatul cu media cea mai mare.
 3. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii obținute şi la examenul de licență şi în anii de studii (ciclul licență), departajarea lor se va face în funcție de media de la examenul de bacalaureat, întâietate având candidatul cu media cea mai mare.
 
Informații admitere masterat
 
Programarea probei orale în sesiunea de admitere master septembrie 2019
GDRU - 9.09.2019, ora 12.00, sala TII8
GCI - 9.09.2019, ora 9.00, sala TII6
ADC - 9.09.2019, ora 10.00, sala TII5
 
 
Tematica pentru admitere - proba orală

 

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență (IF)
Asistență și dezvoltare comunitară
Total: 36
Fără taxă: 0
Cu taxă: 35
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Candidați cu an pregătitor: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 1
Gestiunea campaniilor de imagine
Total: 25
Fără taxă: 0
Cu taxă: 25
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Candidați cu an pregătitor: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Gestiunea și dezvoltarea resursei umane
Total: 10
Fără taxă: 0
Cu taxă: 9
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Candidați cu an pregătitor: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0

Taxe
 
In perioada 29.07-26.08.2019 programul la Decanatul Facultății de Sociologie și comunicare va fi intre 9.00-13.00.
 
 
Contact admitere

Componența Comisiei de admitere 2019 la nivelul Facultății de Sociologie și comunicare

Secretariatul Departamentului de Știinte Sociale și ale Comunicării
Contact: 0771 308 592

Întrebări frecvente

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro