Informații pentru admitere

admitere

Anunțuri

Candidații (declarați admiși conform listelor finale de admitere iulie 2018) care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI. Vezi detalii și pe pagina https://admitere.unitbv.ro/licenta/sesiunea-iulie.html sau descarcă aici contractul.

 

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:

 • 60 % Nota obținută la examenul de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română;
 • 40 % Nota probei scrise la examenul de bacalaureat la una dintre următoarele discipline: Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Logică și argumentare, Geografie, Biologie, Anatomie, Matematică, Fizică, Chimie sau Informatică, la alegere.
 • Ierarhizarea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediilor.
Criterii de departajare la medii egale
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Media obținută la examenul de bacalaureat;
 2. Nota obținută la examenului de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română;
 3. Nota obținută la bacalaureat la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere. 
 
Informații admitere licență

Număr de locuri disponibile septembrie 2018 Învățământ cu Frecvență
Asistență socială

Total: 42
Fără taxă: 0
Cu taxă: 41
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 1
Comunicare și relații publice

Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Media digitală

Total: 11
Fără taxă: 0
Cu taxă: 10
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 1
Resurse umane

Total: 1
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni (fără bursă): 1
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Sociologie

Total: 58
Fără taxă: 0
Cu taxă: 55
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2

Taxe
Taxa de înscriere: 200 de lei
Condiții privind scutirea de taxa de înscriere
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an

Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter), verifică AICI programul de funcționare (pentru luna septembrie 2018).
 
 
Contact admitere

Componența Comisiei de admitere 2018 la nivelul Facultății de Sociologie și comunicare

Secretariatul Departamentului de Știinte Sociale și ale Comunicării
Contact: 0771 308 592

Întrebări frecvente

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Anunțuri

Candidații (declarați admiși conform listelor finale de admitere iulie 2018) care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie să se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI. Vezi detalii și pe pagina https://admitere.unitbv.ro/masterat/sesiunea-iulie.html sau descarcă aici contractul.

 

Condiții de admitere

Concurs de admitere:

 • 50% Media la examenul de licență
 • 50% Nota obținută la proba orală pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive
 • Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor.
 
Criterii de departajare la medii egale 
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Media obținută la examenul de licență;
 2. Media anilor de studii (ciclul licență);
 3. Media obținută la examenul de bacalaureat.
 
Informații admitere masterat
 
Programarea și rezultatele probei orale la admiterea masterat septembrie 2018
 
Programarea și rezultatele probei orale la admiterea masterat iulie 2018
Tematica pentru admitere - proba orală

 

Taxe
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter), verifică AICI programul de funcționare (pentru luna septembrie 2018).
 
Contact admitere

Componența Comisiei de admitere 2018 la nivelul Facultății de Sociologie și comunicare

Secretariatul Departamentului de Știinte Sociale și ale Comunicării
Contact: 0771 308 592

Întrebări frecvente

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro