Grupuri de cercetare

COMUNICARE ȘI INOVARE SOCIALĂ

old.unitbv.ro/csirc

Centrul promovează cercetarea-acțiune pentru dezvoltarea durabilă a indivizilor, organizațiilor și comunităților. Urmărim crearea unui cadru propice pentru realizarea cercetărilor fundamentale și aplicative, prin reunirea teoriei, a practicii și autoreflexivității. 

Centrul integrează cercetători experimentați și tineri cercetători formați în spiritul „Școlii de Sociologie” de la Brașov. Expertiza membrilor echipei ne califică pentru realizarea următoarelor prestații profesionale:
• cercetări în domeniul social-uman: cercetări-suport necesare pentru conceperea și finalizarea cu succes a prestațiilor profesionale care constau în schimbări de entități social-umane definite de client;
• proiecte și politici publice: proiecte de dezvoltare locală și regională, proiecte și programe politice;
• diagnoză și dezvoltare organizațională pentru toate tipurile de organizații, dar mai ales pentru companii (comerciale), organizații non-profit și partide politice;
• staffing: planificarea resursei umane, recrutare, selecție, integrare, concedieri;
• evaluarea și managementul performanței: sisteme de evaluare a performanței, incluzând concepție și proiectare, asistarea clientului în implementarea și gestiunea sistemului;
• team building: concepție, proiectare și realizarea stagiilor de team building;
• dezvoltarea creativității: concepție, proiectare și realizarea stagiilor de dezvoltare a creativității persoanelor, echipelor (inclusiv pentru echipe de conducere) sau/ și organizațiilor;

 

Programe de cercetare

Capitaluri social-umane din România şi strategii de dezvoltare a acestora
• problematica vizată: dezvoltarea resursei umane şi a capitalului intelectual al organizației, managementul cunoaşterii, pragmatica motivării, diagnoza organizațională, design organizațional, managementul recompenselor. Determinările de tip micro şi macro social asupra organizațiilor vor fi analizate prin studii regionale, naționale şi transfrontaliere: dinamica pieței forței de muncă, influența parametrilor culturali şi atitudinal-valorici, evaluarea proiectelor de dezvoltare şi a investiții tehnologice din perspectiva conceptului de dezvoltare durabilă etc.
Coeziune şi identitate paneuropeană - imnurile țărilor din Uniunea Europeană
• proiect în domeniul sociologie comparative, cu abordare multidisciplinară care are ca scop creşterea gradului de coeziune europeană şi dezvoltarea conceptului de cetățenie europeană. Proiectul implică formarea de echipe multidisciplinare în fiecare țară membră UE şi în alte țări relevante pentru analiză (USA, Federația Rusă, Turcia).
Metodologia cercetării - cercetări metateoretice
• programul vizează elaborarea produsului „Dicționar de teorii şi termeni sociologici”, precum şi dezvoltarea proiectelor de cercetare fundamentală ce vizează metodologia cercetării ştiințifice din ştiințele sociale şi umane.

 

Oferta de servicii de cercetare

diagCercetare

 
Membri (coordonatori grupuri de lucru)
  • Prof. dr. Carmen Buzea
  • Prof. dr. Gabriela Rățulea
  • Conf. dr. Gheorghe Onuț
  • Conf. dr. Florentina Scârneci-Domnișoru
  • Lector dr. Luiza Meseșan-Schmitz
  • Lector dr. Florin Nechita

 

Contact

Carmen Buzea, e-mail: carmen.buzea@unitbv.ro