Informații pentru admitere

admitere

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar:

Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la examenul de bacalaureat la următoarele două probe:

 • 60 % Nota obținută la examenul de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română *;
 • 40 % Nota probei scrise la examenul de bacalaureat la una dintre următoarele discipline: Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Logică și argumentare, Geografie, Biologie, Anatomie, Matematică, Fizică, Chimie sau Informatică, la alegere. 
 • Ierarhizarea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediilor.
 • * NOTĂ: Pentru candidații români de pretutindeni care au absolvit liceul în străinatate și nu au dat examen la Limba și literatura română, nota pentru acest acest criteriu va fi înlocuită cu media obținută la examenul de bacalaureat. 
Criterii de departajare la medii egale
 1. În cazul în care doi candidați obțin aceleaşi medii la concursul de admitere, departajarea lor se va face în funcție de media obținută la examenul de bacalaureat, întâietate având candidatul cu media cea mai mare;
 2. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii şi la examenul de bacalaureat departajarea se va face în funcție de nota obținută la proba scrisă la Limba şi literatura română, întâietate având candidatul cu nota cea mai mare;
 3. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii la examenul de bacalaureat şi la proba scrisă la Limba şi literatura română departajarea lor se va face în funcție de nota obținută la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere, întâietate având candidatul cu media cea mai mare.

 

Informații admitere licență
Programul înscrierilor la concursul de admitere iulie/ septembrie 2021 - înscrierea se face ONLINE.  La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-aţi înscris.
 
 

Număr de locuri disponibile iulie 2021 Învățământ cu Frecvență
Asistență socială

Total: 100
Fără taxă: 20
Cu taxă: 73
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 1
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 5
Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 0
Comunicare și relații publice

Total: 100
Fără taxă: 30
Cu taxă: 68
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 1
Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 0
Media digitală

Total: 75
Fără taxă: 25
Cu taxă: 44
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 0
Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 5
Resurse umane

Total: 60
Fără taxă: 20
Cu taxă: 33
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2
Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 5
Sociologie

Total: 100
Fără taxă: 20
Cu taxă: 77
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 1
Absolvenți de licee situate în mediul rural: 2
Domenii prioritare de dezvoltare ale României: 0

Taxe
Taxa de înscriere: 200 de lei
Condiții privind scutirea de taxa de înscriere
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
 
 
Contact admitere

  Componența Comisiei de admitere 2021 la nivelul Facultății de Sociologie și comunicare

Secretariatul Departamentului de Știinte Sociale și ale Comunicării
Contact: 0771 308 592
 
Decanatul Facultății de Sociologie și comunicare
Contact: 0771 308 604
 
 
 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

Condiții de admitere

Concurs de admitere

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a următoarelor două medii:

 • 50% Media de la examenul de licență
 • 50% Nota proiect de carieră (pentru programul GDRU); scrisoare de intenție (pentru programele GCI și ADC)*. Acest proiect de carieră/ scrisoare de intenție se va încarca pe platforma de admitere odată cu înscrierea.
Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor.
* NOTĂ: La proba de evaluare proiect de carieră/ scrisoare de intenție, candidații trebuie să obțină minimum nota 5.
 
Criterii de departajare la medii egale 
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. În cazul în care doi candidați obțin aceleaşi medii la concursul de admitere, departajarea lor se va face în funcție de media de la examenul de licență, întâietate având candidatul cu media cea mai mare.
 2. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii şi la examenul de licență, departajarea lor se va face în funcție de media anilor de studii (ciclul licență), întâietate având candidatul cu media cea mai mare.
 3. În cazul în care doi candidați au aceleaşi medii obținute şi la examenul de licență şi în anii de studii (ciclul licență), departajarea lor se va face în funcție de media de la examenul de bacalaureat, întâietate având candidatul cu media cea mai mare.
 
Informații admitere masterat
Programul înscrierilor la concursul de admitere iulie 2021 - înscrierea se face ONLINE. La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris.
 
Tematica pentru admitere 2021 - proba de evaluare proiect de carieră/ scrisoare de intenție
Atenție: Acest proiect de carieră/ scrisoare de intenție se va încarca pe platforma de admitere odată cu înscrierea.

Componența comisiilor de admitere la proba de evaluare proiect de carieră/ scrisoare de intenție  

 

Număr de locuri disponibile iulie 2021 Învățământ cu Frecvență (IF)
Asistență și dezvoltare comunitară
Total: 50
Fără taxă: 12
Cu taxă: 37
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE (bursieri ai statului român): 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 1
Gestiunea campaniilor de imagine
Total: 50
Fără taxă: 12
Cu taxă: 38
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE (bursieri ai statului român): 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0
Gestiunea și dezvoltarea resursei umane
Total: 50
Fără taxă: 12
Cu taxă: 37
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni (cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE (bursieri ai statului român): 0
Cetățeni țări terțe UE cont propriu valutar: 0
Rromi: 0

Taxe
Contact admitere

Componența Comisiei de admitere 2021 la nivelul Facultății de Sociologie și comunicare

Secretariatul Departamentului de Știinte Sociale și ale Comunicării
Contact: 0771 308 592
 
Decanatul Facultății de Sociologie și comunicare
Contact: 0771 308 604
 

Întrebări frecvente

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro